Zeki Mensucat

Enerji Politikası

Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. olarak,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini (EnYS) etkin bir şekilde uygulamak, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü yerine getirmek amacıyla bu enerji politikasını benimsemekteyiz.

• Enerji verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve karbon ayak izini küçültmek için sürekli çaba göstereceğimizi, bu bağlamda enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygulamaları benimseyerek, gerekli kaynakları sağlayacağımızı,

• Geçerli enerji yasaları, yönetmelikler ve diğer uygulanabilir gereksinimlere uyum sağlamak için çaba göstereceğimizi ve bu gereksinimlere uyum sağlamak için gerekli adımları atacağımızı,

• Enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için enerji yönetim sistemimizi gözden geçireceğimizi ve sürekli iyileştirme sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Bu taahhütlerimizi yerine getirmek için;

• Enerji tüketimini düzenli olarak izleyerek, enerji performansımızı değerlendirecek ve iyileştirme fırsatlarını tanımlayacağız.

• Performans göstergeleri ve hedefler belirleyerek ilerlememizi ölçeceğiz.

• Çalışanlarımıza enerji verimliliği konusunda eğitimler sunacak ve enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturacağız.

• Tüm çalışanlarımızın enerji verimliliği ve sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarını anlamalarını ve katkıda bulunmalarını teşvik edeceğiz.

• Bakım departmanın faaliyetleri kapsamında, enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip makine-ekipmanların bakımlarının periyodik ve düzenli yapılması kontrol edilecek, bu sayede enerji kayıplarını en aza indirerek enerji tasarrufu sağlanacaktır.

• Satın alma sürecinde, enerji verimli makine-ekipman ve malzemelerin seçiminde, tedarikçi seçiminde ve sözleşme müzakerelerinde enerji tasarrufu göz önünde bulundurulacak ve çalışanlarımızı bu hususta teşvik edeceğiz.

• Firma olarak, yeni ürün ve/veya süreçlerin tasarım aşamalarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak enerji tasarruflu çözümler arayacağız.

• Enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak ve atıkları en aza indirmek için stratejiler geliştireceğiz.

Bu politika, tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflar için bağlayıcı nitelikte olup ISO 50001 standardının gerekliliklerine uygun olarak uygulanacaktır. Bu taahhütleri yerine getirmek için herkesin katkısı önemlidir ve enerji verimliliği hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Drag View Close play
0%