Zeki Mensucat

Bilgi Güvenliği Politikası

Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. olarak, kuruluşumuzun bilgi güvenliği ile ilgili taahhütlerini ve hedeflerini belirlemeyi amaçlayan bu politika, kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) çerçevesinde sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

• Firmamızın stratejik amaçlarına ve bilgi güvenliği risklerine dayalı olarak, bilgi güvenliği hedeflerimizi belirleyeceğimizi, düzenli olarak gözden geçireceğimizi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli çerçeveyi sağlayacağımızı (bkz: BGYS-KL-001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereksinimler ve Kapsam Kılavuzu, Madde 3.3),

• Geçerli yasal düzenlemeleri, sözleşmeleri ve diğer uygulanabilir gereklilikleri karşılayacağımızı,

• Yasal düzenlemeler ışığında firmamıza uygun ve etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuracağımızı ve şartları sürekli olarak iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

Bu taahhütlerimizi yerine getirmek için;

• Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve standartlar düzenli olarak takip edilecektir.

• BGYS’ yi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

• BGYS politikasının ve süreçlerinin etkinliği düzenli olarak değerlendirecek ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınacaktır.

• BGYS politikası ile yönetim tarafından belirlenen ve dokümante edilen tüm gereksinimler güvence altına alınacaktır (bkz: BGYS-KL-001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereksinimler ve Kapsam Kılavuzu, Madde 5).

• Bilgi güvenliği ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, tüm çalışanların bu politikayı benimsemelerini sağlamak için, gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetlerini gerçekleştireceğiz.

• Bilgi güvenliği politikası tüm çalışanlarımız ve ilgili tarafların her daim erişimine açık olacaktır.

• Bu politika, yönetim tarafından gözden geçirilecek ve gerekli görüldüğünde güncellenecektir.

Bu politika, bilgi güvenliği ile ilgili taahhütlerimizi, amaçlarımızı ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerimizi yansıtmaktadır. Ayrıca, bu politika belirtilen taahhütleri ve amaçları yerine getirmek için temel bir rehber olarak kabul edilmektedir.

Drag View Close play
0%